Geothermie

GeothermieHoe werkt geothermische energie?

Hoe werkt een warmtepomp met aardsondes?


Lees meer

De Voordelen van geothermie


Lees meer

Geothermische energie is de energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Deze aardwarmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen.

De energie-opwekking via een warmtepomp is een voortdurend proces van verdamping en warmte-afgifte. Je bent dus afhankelijk van de bodemtemperatuur om de verdamping op te wekken.

Daar toont de geothermische warmtepomp haar sterkte: via een buizenstructuur haalt ze warmte uit de ondergrond. Die heeft een stabiele temperatuur, zodat ze in zomer en winter een efficiënte werking garandeert. 

VOORDELEN

Verwarming én passieve koeling

Een constante temperatuur betekent comfortabele warmte, dankzij vloerverwarming in barre wintertijden én aangename, gezonde koeling in de zomer. Je geniet dus het hele jaar door van de gratis geothermische energie die de warmtepomp uit de grond haalt.
Daarnaast verbruikt de geothermische warmtepomp alleen elektriciteit om de warmte te begeleiden; niet om ze op te wekken, dit resulteert in een toprendement tegen een lage prijs.

Plaatsbesparend en elegant

De geothermische warmtepomp neemt weinig ruimte in beslag. De buizenstructuur zit onder de grond en leidt warmte naar je buitenunit, enkel de binnenunit heeft een voorziening nodig.


Duurzaam en onderhoudsvriendelijk 
Een geothermische warmtepomp haalt een constante, bijna onuitputtelijke bron van energie en een hoog rendement. Ook vergt het systeem weinig tot geen onderhoud en is de levensduur erg lang.


Veilig en milieuvriendelijk 
Geothermie is uitermate veilig wegens het niet gebruiken van ontvlambare producten. 

Daarenboven is het de meest efficiënte en minst vervuilende systeem. Een onderzoek in 2019 (VMM.be) toont aan dat geothermie de minst vervuilende warmtebron is, en geen risico op milieuvervuiling garandeert.


Onafhankelijk en toekomstgericht 

De geothermische warmtepomp wordt/is de norm voor de toekomst.

De energiemarkt is onzeker en dat geldt ook voor de energieprijzen. Met een geothermische warmtepomp wordt je zelfvoorzienend en hoeft je niet meer wakker te liggen van de schommelingen op de energiemarkt.

Hoe werkt een warmtepomp met aardsondes?


1.


De 2 à 6 aardsondes (aantal afhankelijk van de omvang van uw woning) worden verticaal in de grond gebracht met hoog technologische boormachines.

4.


Elke buis heeft een diameter van ca. 3 cm en is gevuld met water gemengd met antivriesmiddel.

7.


Het water van 12° C passeert in de warmtepomp met koelvloeistof. Die vloeistof verdampt reeds bij -25° C en onttrekt dus de warmte aan het binnenkomende water.
•  De bekomen damp is nu 12° C. Door compressie, en daar hebben we elektriciteit voor nodig, stijgt de temperatuur van het gas naar 70° C.

2.


De aardsondes worden op een 7-tal meter van elkaar geplaatst

5.


De temperatuur van de aarde is ongeveer 12° C. Het water in de buizen neemt de temperatuur van de aarde aan, zijnde 12° C.

8.


Het gas van 70° C verwarmt nu een gesloten watercircuit in de woning, nl. de buizen van de vloerverwarming.

3.


Elke aardsonde bestaat uit 2 buizen die beide, al naargelang de energiebehoefte, van 50 tot 150 m naar beneden gaan om vervolgens terug naar boven te komen.

6.


Uiteindelijk komt na verbinding van alle aardsondes 1 buis (Ø 3 cm) de woning binnen naar de warmtepomp en na afgifte van de warmte van het water verlaat de buis de woning. We hebben dus een gesloten circuit.

9.


De buis met afgekoeld water (7°C) verlaat de woning en gaat terug de grond in. De grond (12°C) warmt het water in de buis terug op. Nadat het de aardsondes doorlopen heeft (800 à 1200 l.m.) is de temperatuur terug 12° C. De cyclus kan opnieuw beginnen.