Soorten warmtepompen

  • Warmtepomp grond-water 

Dit systeem van warmtepomp haalt de warmte uit de grond. Er wordt een ondergronds netwerk van buizen aangelegd waarin een vorstvrij mengsel van water met glycol rondgepompt wordt. Dat mengsel neemt de aanwezige warmte in de grond op, waarna die warmte vervolgens wordt afgegeven aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning.
Bij het plaatsen van een warmtepomp grond-water hebt u de keuze tussen twee systemen voor het buizennetwerk: met horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar

    • Verticale bodemwarmtewisselaar

Het systeem met verticale boorgaten is bestemd voor plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is. Bij dit systeem worden kunststof slangen aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal bodemcollectoren is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het nodige verwarmingsvermogen. Bij dit verticale systeem moet wel rekening gehouden worden met het type grond: leemachtige grond rendeert beter dan droge zandgrond.
Het systeem met een verticale bodemwarmtewisselaar heeft als voordelen dat je in de winter kan genieten van een hoger rendement. Dit systeem heeft daarnaast weinig plaats nodig en is zo goed als overal toepasbaar. Het systeem is ten slotte gesloten en men kan ook genieten van passieve koeling. De nadelen van dit systeem zijn de vrij hoge investeringskost (door de boringen). De aanwezigheid van glycol vereist bovendien een goede lekdichtheid.

        • Horizontale bodemwarmtewisselaar

De horizontale bodemcollector bestaat uit een systeem van kunststof slangen die anderhalve meter diep worden aangebracht. Het systeem met horizontale bodemwarmtewisselaar biedt de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer. Het is ook een gesloten systeem en is ook bijna overal toepasbaar. De boringen zijn ten slotte minder duur dan bij een verticale wisselaar. Het nadeel is dat men wel over voldoende grondoppervlakte moet beschikken en dat op die oppervlakte geen beplanting aangebracht mag worden (tenzij gras en struiken met horizontale wortelgroei). De brontemperatuur varieert en daalt in het stookseizoen

Warmtepomp water-water

Een water-water warmtepomp haalt de warmte uit opgepompt grondwater of koel- of oppervlaktewater. Grondwater heeft een constante temperatuur tussen de 10 en 14°C en is zo goed als altijd in overvloed aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Voor dit warmtepompsysteem worden twee putten geboord: een pomp put waarin grondwater wordt aangezogen met een onderwaterpomp. Uit dat grondwater wordt door de warmtepomp de warmte gehaald. Via de andere put wordt het koude water teruggegeven aan het grondwater. Het grootste voordeel van dit systeem is dat het grootste rendement heeft maar dit systeem is ook het duurste.
Het systeem kan gecombineerd worden met ventilo-convectoren en vloerverwarming en bovendien is er in de zomer de mogelijkheid tot natuurlijke koeling. Het nadeel is dat er voldoende grondwater voorhanden moet zijn en moet je de toelating krijgen om grondwater te mogen putten. Bovendien ligt de investering vrij hoog doordat er putten geboord moeten worden. Er moet ten slotte voldoende ruimte voorzien zijn, waardoor het systeem niet overal toegepast kan worden.

In de stad is dit moeilijk haalbaar, tenzij u een tuin hebt. De investeringskosten zijn vrij hoog, maar het rendement is uitstekend.

Lucht/water-warmtepomp
 De pomp haalt warmte uit de buitenlucht en voert de temperatuur op om het water van een vloerverwarmingscircuit of het sanitaire water te verwarmen.
Rekening houdend met het Belgische klimaat biedt dit systeem niet hetzelfde rendement als een geothermische pomp.
 
Lucht/lucht-warmtepomp
Ook hier wordt warmte uit de buitenlucht gehaald, maar de verwarmde lucht wordt rechtstreeks in de woning geblazen.

De nadelen zijn dezelfde als bij een lucht/water-warmtepomp: de prestaties van het systeem worden beperkt door ons klimaat. Dit type pomp moet worden gekoppeld aan een luchtverwarmingsinstallatie en is niet geschikt voor vloerverwarming of radiatoren.

 

Bodem/bodem-warmtepomp
De warmte wordt uit de bodem gehaald en wordt er ook opnieuw aan afgegeven in de vorm van vloerverwarming.

Als een warmtepomp haar energie uit de bodem haalt, spreken we van een geothermische warmtepomp.
Voor een goed geïsoleerde woning moet de beschikbare oppervlakte anderhalf tot twee keer zo groot zijn als de te verwarmen oppervlakte.
Haalt een warmtepomp haar energie uit de buitenlucht, dan spreken we van een aerothermische warmtepomp.Aangezien het rendement sterk schommelt, wordt dit type warmtepomp vaak gekoppeld aan een bijverwarming.

Conclusie:

Warmtepompen die energie uit de bodem halen hebben duidelijk een hoger rendement dan lucht warmtepompen. Dit is eenvoudig te verklaren als we weten dat bij horizontale leidingen de gemiddelde grond temperatuur +/- 3°C hoger licht dan de temperatuur van de buitenlucht en bij verticale leidingen is dit zelfs +/- 8°C hoger. Voor elke 1°C extra stijgt het rendement van de warmtepomp en afhankelijk van het type bodem collector zal het rendement van een bodem gekoppelde warmtepomp dus altijd beduidend hoger zijn dan dat van een lucht warmtepomp.

Om dit even in cijfers uit te drukken heeft een lucht water warmtepomp gemiddeld een rendement van 2,8 terwijl een grond-water warmtepomp een gemiddeld rendement heeft van 4,4 (horizontaal 4,0 & verticaal 4,7). (*Bron bouw-energie.be)

Door ons belgisch klimaat is het rendement dus zeer laag van een lucht warmte pomp (in de winter hebben we onze verwarming het hardst nodig, dit wanneer het rendement van de lucht water wamtepomp ook het laagst is). Daarom kiezen we en België het best voor een geothermische warmtepomp.